Nächster

Infoabend

4. November 2019

certificering

Iht. den tyske lov om aktualisering af den lovbefalede sygesikring, der trådte i kraft den 1. januar 2004, er læger, psykoterapeuter og lægehuse forpligtet til at indføre intern kvalitetskontrol. Den konkrete udformning og omsætning af loven varetages af kommissionen Gemeinsamer Bundesausschuss (G-BA).

Det af G-BA udarbejdede ”Kvalitetsstyringsdirektiv for læger inden for den offentlige sygesikring” trådte i kraft den 1. januar 2006. Direktivet beskriver kravene til en klinikintern kvalitetsstyring og fastlægger tidsforløbet. Iht. direktivets § 7 skal den tyske sygekasseforening oprette kvalitetsstyrings-kommissioner, der ved årlige stikprøver skal vurdere og dokumentere klinikkernes introduktions- og udviklingsstatus og indberette disse til G-BA. Hvis status ikke lever op til de krav, der er sat for hver tidsfrist, konsulterer kommissionen de pågældende klinikker. Der er pt. ikke påtænkt sanktioner. Introduktionen af kvalitetsstyringen er forpligtende, certificeringen er ikke et lovbefalet krav.

Kvalitetsstyring – hvad er det?

Ved certificeringen re-certificeres klinikken en gang om året af en ekstern auditor, der i løbet af en hel dag iagttager arbejdsprocesserne. Kun ved denne eksterne kontrol kan sikres, at kvalitetsstyringssystemet holdes på et højt niveau. Dr. Kurt Brandenburgs klinik var blandt de første i Slesvig-Holsten, der introducerede denne kvalitetskontrol.

Kvalitetsstandarder

Bag succesen ved behandling af ufrivillig barnløshed ligger erfaring og en professionel tilgang. Vores patienter skal kunne stole på en konstant høj standard, og derfor har vi ikke kun et kvalitetsstyringssystem, men blev allerede i 2007 certificeret iht. DIN ISO 9001. For kun ved konstant at forbedre alle klinikkens systemer kan vi opnå vores høje graviditetsrater.
I oktober 2010 levede vi op til alle forudsætninger for at blive re-certificeret iht. DIN ISO 9001-2008.

Kontakt

Telefon: +49 (0)431-55 34 33

E-Mail: info @kinderwunschkiel.de

Mo. bis Fr.     7:30 – 12:30 Uhr

Mo., Di., Do. 14:30 – 19:00 Uhr

Sa. nach Vereinbarung

x